Ερευνητικές Εργασίες


Σχολικό έτος 2012-2013


• Η ανεργία ως σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο (Τάξη A)
  Υπεύθυνη εκπ/κος: Σμπρίνη Παναγιώτα (ΠΕ09)
  Συνοπτική έκθεση προόδου

• Πρωτογενής πρόληψη: μέθοδοι και θεραπείες ιατρικών νοσημάτων (πρόληψη) (Τάξη A)
  Υπεύθυνος εκπ/κος: Μενελάου Κων/νος (ΠΕ10)
  Συνοπτική έκθεση προόδου
  Ενδεικτική εργασία 1

• Διαγνωστική προληπτική και θεραπευτική ιατρική τα σημαντικότερα τεχνολογικά μηχανήματα - εφευρέσεις στην υπηρεσία της διάγνωσης (Τάξη Β)
  Υπεύθυνος εκπ/κος: Μενελάου Κων/νος (ΠΕ10)
  Συνοπτική έκθεση προόδου
  Ενδεικτική εργασία 1 - Ενδεικτική εργασία 2 - Ενδεικτική εργασία 3

• Πειραματική μελέτη φυσικών – χημικών – βιολογικών φαινομένων (Τάξη A)
  Υπεύθυνος εκπ/κος: Παππάς Χρήστος (ΠΕ12.10) - Συμμετέχων εκπ/κός: Λαζαρίνης Φώτης (ΠΕ19)
  Συνοπτική έκθεση προόδου
  Πείραμα 1 - Πείραμα 2 - Πείραμα 3 - Πείραμα 4 - Πείραμα 5

• Πειραματική μελέτη φυσικών – χημικών – βιολογικών φαινομένων (Τάξη Β)
  Υπεύθυνος εκπ/κος: Παππάς Χρήστος (ΠΕ12.10) - Συμμετέχων εκπ/κός: Σεϊταρίδης Σπυρίδων (ΠΕ04.01)
  Συνοπτική έκθεση προόδου
  Πείραμα 1 - Πείραμα 2 - Πείραμα 3 - Πείραμα 4 - Πείραμα 5

• Οι φυσικές προστατευόμενες περιοχές (κατηγορίες, λειτουργίες, σκοποί, διαχείριση) (Τάξη Β)
  Υπεύθυνος εκπ/κος: Μαυρέλης Κων/νος (ΠΕ13)
  Συνοπτική έκθεση προόδου

• Ο τόπος που ζούμε: οι μικρές μας καθημερινές διαδρομές (Τάξη A)
  Υπεύθυνος εκπ/κος: Μαυρέλης Κων/νος (ΠΕ13)
  Συνοπτική έκθεση προόδου
  Υλικό Α - Υλικό Β - Υλικό Γ