Η κατασκευή του κτιρίου που στεγάζει το 5 Γενικό Λύκειο Αγρινίου στην οδό εθνικού Σταδίου, τοποθετείται χρονικά στην δεκαετία του 1960.

Τελικά το κτίριο, όχι στη μορφή που βρίσκεται σήμερα, παραδόθηκε στις 3-6-1969.

Αρχικά στις εγκαταστάσεις του 5 Γενικού Λυκείου Αγρινίου στεγάστηκαν τα εργαστήρια της Μέσης Κατώτερης Δημόσιας Τεχνικής Σχολής Αγρινίου. («Εργοδηγών»), όπως ονομαζόταν.

Example pic

Ύστερα από την κατάργησή της και την ίδρυση Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (1987), έγιναν αρκετές τροποποιήσεις. Στους χώρους και στεγάστηκε το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο.

Κατά την τριετία 1988-1991, έγινε ανακατασκευή των κτιριακών υποδομών (ενίσχυση σκυροδέματος ? κατασκευή Κλιμάκων ? τοποθέτηση μεταλλικής στέγης, τσίγκινης, νέα υδραυλική και ηλεκτρονική εγκατάσταση κτλ.) και στεγάστηκε το 2 ΤΕΛ Αγρινίου.

Από το σχολικό έτος 1999-2000, μετά τη συγχώνευση του 5ου και 6ου Ενιαίων Λυκείων, προέκυψε το 5ο Ενιαίο Λύκειο Αγρινίου, που σήμερα ονομάζεται 5ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου.