Σχολικά προγράμματα


• Ασφαλής χρήση διαδικτύου - Ευαισθητοποίηση μαθητών (Σχ. έτος 2012-13, Τάξη Β)
  Υπεύθυνος εκπ/κος: Φώτης Λαζαρίνης (ΠΕ19)
  Συμμετέχοντες εκπ/κοί: Αργυρούλα Ίσκου (Δ/ντρια - ΠΕ02), Ειρήνη Γεωργίου (ΠΕ20), Ιουλία Ντάικου (ΠΕ06)


  Δείτε το σχετικό blog που αναπτύχθηκε

  Ενδεικτικό υλικό που αναπτύχθηκε από τους μαθητές
  Παρουσίαση 1 - Παρουσίαση 2

• Φύλα στη Λογοτεχνία - Ο θεσμός της προίκας (Τμήμα Α2, Σχ. έτος 2012-13)
  Υπεύθυνη εκπ/κος Ανδριάνα Κοκόλη ΠΕ02

  Ιστολόγιο Λογοτεχνίας της Α Λυκείου του 5ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου

  Δείτε την εργασία με κλικ

  Σχετικό τραγούδι 1 - Σχετικό τραγούδι 2 - Σχετικό τραγούδι 3

• Φύλα στη Λογοτεχνία - Μητρική αγάπη (Τμήμα Α1, Σχ. έτος 2012-13)
  Υπεύθυνη εκπ/κος Ανδριάνα Κοκόλη ΠΕ02

  Δείτε την εργασία με κλικ - Σχετικά τραγούδια

• Κοινωνικά δίκτυα-ανάπτυξη Ιστολογίου (Τάξη Β, τμήματα επιλογής Εφαρμ. Υπολογιστών, Σχ. έτος 2012-13)
  Υπεύθυνη εκπ/κος Γεωργίου Ειρήνη ΠΕ20

  Δείτε το σχετικό blog που αναπτύχθηκε

• Ποτάμια και λίμνες με χρήση webquest (Τάξη Β, τμήματα επιλογής Εφαρμ. Υπολογιστών, Σχ. έτος 2012-13)
  Υπεύθυνοι εκπ/κοί: Ειρήνη Γεωργίου (ΠΕ20), Φώτης Λαζαρίνης (ΠΕ19)

  Σχετικό υλικό που αναπτύχθηκε

• Ηφαίστεια και σεισμοί μέσα από τα γεωπεριβαλλοντικά και γεωμυθολογικά μονοπάτια με χρήση webquest (Τάξη Β, τμήματα επιλογής Εφαρμ. Υπολογιστών, Σχ. έτος 2012-13)
  Υπεύθυνοι εκπ/κοί: Αργ. Ίσκου (Δ/ντρια - ΠΕ02), Ι. Ντάικου (ΠΕ06), Χρ. Παππάς (ΠΕ12.10)

  Σχετικό υλικό που αναπτύχθηκε